MUL 15 - HMS Grundsund (SÅLD)

HMS Grundsund,  built in the naval dockyard in Stockholm , as a minelayer for the Swedish Navy, has  undergone extensive modernization. 

HMS Grundsund today form a stable and effective platform for patrol management and maintenance. It used to assist  various patrol units with supplies. Other applications include medical-assistance, diving platform, installation mineassistance . HMS Grundsund can also serve as an  management platform for search and rescue operations (Search And Rescue (SAR) and assist with firefighting.

The ship is equipped with ”overboard refuelling”. Also there are a cold storage room,, freezer and up to 40 berths.

Length over all  -  31,20 m        
Width  -  7,40 m       
Draught – 2,85 m        
Displac  -  200 ton  (max 245 ton)
Engines  -   2 x Scania DS11 (two shafts and propellers)             
2 x HIAB Foco Seacranes 200 (10 ton),  16 m beam

Price – Euro 300.000

PÅ SVENSKA:
HMS Grundsund byggdes på Örlogsvarvet i Stockholm som minutläggare till den svenska marinen men har genomgått omfattande moderniseringar.

Grundsund har främst använts som ett lednings- och underhållsfartyg med sjukvårdsplats, dykplattform, förläggning, mintjänst och kompanikök.

Grundsund är lämplig ledningsplattform vid sjöräddningsinsatser, s k Search and Recue (SAR) och kan bistå med brandbekämpning.  Det finns även möjlighet till överbord-tankning av bränsle.

Fartyget är även utrustat med kylrum, frys, samt att det finns upp till 40 bäddar/kojer.

Längd - 31,20 m
Bredd - 7,40 m
Djupgående – 2,85 m
Deplacement - 200 ton (max 245 ton)
Motorer - 2 x Scania DS11
2 x HIAB Foco Seacranes 200 (10 ton)

Pris - 3MSEK